प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

जुम्ला, कर्णाली प्रदेश

Have any Questions?

सम्पर्क नं.

Phone: 087520028

ठेगाना

जुम्ला, कर्णाली प्रदेश

इमेल

vetsecjumla1@gmail.com

सुझाव सल्लाहको लागि