प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

जुम्ला, कर्णाली प्रदेश

शिर्षक
प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि२०७६
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
कृषि-पशुपन्छी
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि, २०७५
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड
साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३
 1 file(s)   पटक डाउनलोड';
कार्यविधि २०७६-१०-२५ डाउनलोड