कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

जुम्ला


कार्यविधि
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
8 साईलो पिट निर्माण सम्बन्धि कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-18 View
9 सरकारी निकायद्वारा सामाजिक संजाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-18 View
10 साझेदारीमा-नमुना-गाईपालन कार्यविधि 2076-11-18 View
11 कृषि-पशुपन्छी कार्यविधि 2076-11-18 View
12 सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-फाइनल कार्यविधि 2076-11-18 View
13 प्रदेश-निजामति-कर्मचारीको-पदस्थापन-सरुवा-तथा-काज-सम्बन्धी-कार्यविधि कार्यविधि 2076-11-18 View
© 2022 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्ला
Last Updated: 2079-03-12
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.