कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी विकास निर्देशनालय

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय

जुम्ला


लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 नेपाल सरकारको आधीकारिक पोर्टल https://nepal.gov.np:8443/NationalPortal/home
2 प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
3 निजामति किताबखाना http://www.pis.gov.np/
4 पशु सेवा बिभाग http://www.dls.gov.np/ne/
5 पशु पन्क्षि मन्त्रालय http://www.dls.gov.np/
6 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश https://mugu.vethos.gov.np/link
© 2022 Copyright : पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जुम्ला
Last Updated: 2079-03-12
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.